6992044562 Παπασκιάδα 2, Χαλκίδα scmeta54@gmail.com
1